Zvolte si oblast:

FAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuFAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění
Internetové stránky projektu

https://www.soutok.ngo

Číslo projektuKU-CA2-028
Realizátor projektu

Zahrady Soutoku, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Ahr Andreas Hoem Røysum (Norsko)
Norsk Jazzforum (Norsko)

 

Partner projektu z ČR

Fakulta výtvarných umění,
Vysoké učení technické v Brně

Status

Předpokládaná doba realizace: 07/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: umělci, studenti, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 822 500 Kč

Schválený grant

5 240 250 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je posílit vzájemnou inspiraci, kulturní výměnu a uměleckou spolupráci s Islandem, Norskem a dalšími skandinávskými zeměmi a seznámit české publikum s jejich hodnotnou tvorbou.

Žánrově se projekt zaměří na současné trendy v jazzu, elektroakustické hudbě a sound-artu. Spojením těchto oblastí na jednom festivalu dosáhne synergického efektu a vytvoří prostor pro mezinárodní mezioborovou diskusi.

Součástí projektu budou rezidenční pobyty umělců, kteří společně s českými umělci vytvoří hudební či sound-artová díla na environmentální témata spojená s rezidenčním místem (Brno). Umělci budou pozváni k účasti na rezidenci ve spolupráci s partnerskými organizacemi, nebo vybráni prostřednictvím otevřené výzvy. Díla, která vzniknou při rezidenčních pobytech, budou společně s díly dalších místních i mezinárodních umělců představena na dvou hudebních festivalech na podzim a na jaře, a na simultánní výstavě zvukového umění.

Nejcennější performance budou nahrány a smíchány pro Rádio Ponava, kde budou prezentovány také rozhovory a podcasty s umělci. Z vybraných performancí vzniknou kvalitní hudební videa.