Zvolte si oblast:

Etablování stávající struktury Asociace profesionálních divadel ČR v kontextu proměny sektoru živého umění v důsledku pandemie koronaviru

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuEtablování stávající struktury Asociace profesionálních divadel ČR v kontextu proměny sektoru živého umění v důsledku pandemie koronaviru
Číslo projektuKU-CB2-011
Realizátor projektu

Asociace profesionálních divadel České republiky

Partner projektu z donorského státu

Norsk teater- og orkesterforening – NTO (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2022 – 02/2024

Další informace

Cílová skupina: Umělci

Webové stránky: https://www.pomozsvemudivadlu.cz/asociace-je-resitel-grantu

Sociální sítě: www.facebook.com/pomoztesvemudivadlu

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 904 810 Kč

Schválený grant

1 590 000 Kč ( 83 %)

Stručné shrnutí projektu:

Asociace profesionálních divadel České republiky (dále jen „Asociace“) je organizací zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby a zabývá otázkami společného zájmu. Divadla desítky let čelí narůstajícím byrokratickým překážkám a nedostatku stability financování. Krize v souvislosti s COVID-19 znovu výrazně upozornila na nezbytnost legislativních proměn živé kultury, nutnost koordinované komunikace s ministerstvy a orgány veřejné správy a navýšení personální kapacity.

Ze strany členských divadel se zvyšují požadavky na poskytování konzultačních, servisních i mediátorských služeb. Asociace dlouhodobě poskytuje právní a daňové poradenství členům, chystá pro ně metodiky, společná stanoviska a jejich komunikaci, usiluje o zlepšení podmínek v kulturním sektoru.

Větší personální kapacita umožní tyto služby rozšiřovat, objemově navyšovat a zlepšovat. Je nutné provést mapování členů Asociace pro identifikaci různorodých potřeb jednotlivých divadel. Výsledná data argumentačně pomohou v komunikaci zájmů Asociace vůči veřejné správě. Budou také odrazovým můstkem při přípravě dalších aktivit pro naše členy.

Smyslem projektu je nadále posilovat kompetence členů Asociace prostřednictvím workshopů, seminářů a stáží. Při přípravě workshopů bude projekt čerpat i ze zkušeností partnera - Asociace norských divadel a orchestrů. Norská asociace rovněž poslouží jako inspirace při optimalizaci procesů, jak plně vytěžit personální kapacity a postupně je navyšovat.