Zvolte si oblast:

Dalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuKultura
Název projektuDalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel
Internetové stránky projektu

https://www.pivovar-dalesice.cz/

Číslo projektuKU-CH2-039
Realizátor projektu

Akciový pivovar Dalešice

Partner projektu z donorského státu

Průmyslové muzeum Akureyri (Island)

Partner projektu z ČR

T. J. Sokol Dalešice

Status

Předpokládaná doba realizace: 06/2022–03/2024

Další informace

Cílová skupina: studenti, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 039 148 Kč

Schválený grant

6 335 233 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Inovativní využití kulturní památky pivovaru Dalešice spočívá v oživení památky prostřednictvím modernizace dosavadní prohlídkové trasy a využití multimediálních prvků pro zatraktivnění muzeální trasy.

Díky projektu dojde ke změně libreta prohlídkové trasy, dojde k automatizaci prohlídkového okruhu se zajímavými prvky zaměřenými na vnímání všemi smysly. Jedinečnost expozice tkví v prezentaci oboru pivovarnictví z pohledu tradičních řemesel a pracovních rolí v pivovaru vhodně doplněnými o kulturní aktivity a jarmarky, které budeme realizovat ve spolupráci s místním divadelním spolkem. Dojde tak k realizaci hraných představení přibližující jednotlivá řemesla a pracovní role. Navržený projekt obsahuje také aktivity zaměřující se na pořádání kulturních aktivit podporující komunitní setkávání. Nikde v České republice neexistuje obdobné muzeum, které by přibližovalo řemeslo pivovarské právě takovýmto způsobem.

Hlavní cílovou skupinu tvoří veřejnost (návštěvníci muzea a kulturních programů). Projekt bude realizován se zapojením partnerů z Islandu a ČR, kteří vstupují do projektu buď jako odborní konzultanti pro sdílení know-how (Technické muzeum v Akureyri) nebo jako samotní realizátoři kulturních aktivit (místní divadelní spolek).