Zvolte si oblast:

Cirkusové sítě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuCirkusové sítě
Číslo projektuKU-CB2-005
Realizátor projektu

CIRQUEON, z.ú.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 09/2022 – 02/2024

Další informace

Cílová skupina: Cirkusoví lektoři, sociální pracovníci, pedagogové volného času, umělci, organizace občanské společnosti, mladí dospělí

Webové stránky:

www.cirqueon.cz
FB: @cirqueon
FB: @cirkonet
IG: @cirqueoncz

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 639 000 Kč

Schválený grant

1 325 000 Kč (81 %)

Stručné shrnutí projektu:

Záměrem projektu je posílení kapacit CIRQUEONU – Centra pro nový cirkus, zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice.  Projekt má za cíl posílit a profesionalizovat dvě platformy - Cirkonet a Asociace profesionálů v oblasti nového cirkusu, z nichž každá zastupuje rozdílnou oblast nového cirkusu, má odlišnou členskou základnu a jiné potřeby.

Smyslem projektu je dynamicky nastartovat fungování obou sítí a realizovat řadu aktivit, které podpoří rozvoj oboru. Mezi klíčové aktivity patří vytvoření analýzy současného stavu nového cirkusu v ČR z pohledu cirkusové pedagogiky na jedné straně a z pohledu uměleckého a producentského na straně druhé, identifikovat největší výzvy a potřeby oboru a pracovat kontinuálně na jejich řešení. Obě sítě budou nabízet živé aktivity, setkání, workshopy a dále přinášet kvalitní informace z oboru a v neposlední řadě propagovat český nový cirkus v rámci dlouhodobě budovaných partnerství v EU.

CIRKONET je česko-slovenská síť cirkusových pedagogů aktivních v mladém a sociálním cirkusu. Zaměřuje se na rozvoj využití cirkusových technik pro práci s dětmi a mladými lidmi a lidmi se znevýhodněním (sociálním, zdravotním nebo psychickým).

Asociace profesionálů v oblasti nového cirkusu (dále pouze ASOCIACE) je nová platforma sdružující české cirkusové profesionály - umělce, producenty, promotéry.