Zvolte si oblast:

Centrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí (CIKAP)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 11. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuCentrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí (CIKAP)
Číslo projektuKU-CB1-020
Realizátor projektu

krutón, z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 3/2021-9/2022

Další informace

Cílová skupina: Studenti, umělci

Webové stránky: https://kinokavalirka.cz/cs/cikap/vice-o-projektu-1mL6Hv

Sociální sítě: www.facebook.com/krutonpolis

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 424 600 Kč

Schválený grant

1 282 140 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Centrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí (CIKAP) je místo pro generování diskuze a reflexe nejaktuálnějších trendů a fenoménů v audiovizi. CIKAP je platforma, která nabízí profesionálům, kritikům i veřejnosti orientaci v neustále se proměňujícím diskurzu audiovizuálního průmyslu.

Cílem je kolektivní vědomí souvislostí a kultivovaná zpětná vazba v rámci všech odvětví audiovize, ať už jde o komunikaci mezi producenty a tvůrci, kritiky, kinaři a distributory či mezi jednotlivými zájmovými sdruženími.

Účelem projektu je propojení všech zainteresovaných subjektů (od individuálních tvůrců po zástupce audiovizuálních asociací a platforem) pro rozvoj jejich schopností a dovedností, networking a definování strategií. Vyváženým poměrem mezi workshopy, industry setkáními a akcemi pro veřejnost vznikne unikátní platforma, která zásadním dílem přispěje k rozvoji kreativních, intelektuálních a akčních kapacit tuzemského audiovizuálního prostředí.