Zvolte si oblast:

Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuKultura
Název projektuCentrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily
Číslo projektuKU-CH1-012
Realizátor projektu

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Partner projektu z donorského státu

National Museum of Art, Architecture and Design (NOR)

Partner projektu z ČR

Český výbor ICOM
Dům umění města Brna, (projekt Brněnský architektonický manuál)
Kulturní centrum Josefa Arnolda
Meeting Brno Česká republika
Muzeum hlavního města Prahy

Status

Předpokládaná doba realizace: 4/2021 – 4/2024

Další informace

Cílová skupina: výzkumní pracovníci/vědci, veřejnost, studenti

Webové stránky: https://www.arnoldovavila.cz/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/vilaarnoldova/https://www.instagram.com/arnoldova.vila/

Celkové způsobilé výdaje projektu

117 406 831 Kč

Schválený grant

38 500 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Arnoldova vila je kulturní památkou, která je součástí nejstarší brněnské vilové kolonie založené v šedesátých letech 19. století. Nachází se v těsné blízkosti nejvyhledávanější památky Brna vily Tugendhat. Teprve druhou stavbou ve svahu nad Lužánkami byla vila významného brněnského stavitele Josefa Arnolda, postavená v roce 1862 podle jeho vlastního návrhu a následně v letech 1909–1915 upravená další majitelkou Cecilií Hože ve stylu art deco. Ačkoliv si budova do dnešní doby dochovala autentický ráz a řadu původních prvků, NPÚ budovu eviduje na Seznamu ohrožených památek v ČR kvůli jejímu havarijním stavu.

Cílem projektu je záchrana a důsledná památková obnova Arnoldovy vily, revitalizace proběhne s ohledem na architektonickou a historickou hodnotu, původní dispoziční a hmotové řešení a její nové funkční využití. Muzeum města Brna po obnově objekt přizpůsobí pro kulturně-vzdělávací komunitní účely: kulturní, badatelskou a komunitní činnost. Stálá expozice o historii Arnoldovy vily, osobnosti stavitele Josefa Arnolda a první vilové kolonii bude umístěna v podkrovním prostoru. Další, multifunkční místnosti ve vile poslouží pro společenské aktivity nejširší veřejnosti. Vila poskytne zázemí Studijnímu a dokumentačnímu centru přetížené vily Tugendhat a dalším institucím a spolkům, mj. partnerům projektu (Spolek Josefa Arnolda, festival Meeting Brno, projekt Brněnský architektonický manuál). Arnoldova vila se také stane součástí mezinárodního projektu Iconic Houses Network, který sdružuje historicky významné veřejnosti zpřístupněné vilové domy (house muzea). Muzeum města Brna dlouhodobě spolupracuje s Národním muzeum umění, architektury a designu v Norsku nebo s Muzeem hlavního města Prahy v rámci Iconic Houses a s dalšími partnery. S norským partnerem budeme konzultovat metodiku památkové obnovy Arnoldovy vily a současné aktuální přístupy k možnostem prezentace dějin architektury v domech, jejichž původní funkce byla určená k bydlení.