Zvolte si oblast:

Bohemian Perfection: platforma posilující jednotlivce a subjekty působící v oblasti tradičních řemesel, jejich interdisciplinární spolupráce a síťování s aktéry užitého designu a turismu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuBohemian Perfection: platforma posilující jednotlivce a subjekty působící v oblasti tradičních řemesel, jejich interdisciplinární spolupráce a síťování s aktéry užitého designu a turismu
Číslo projektuKU-CB2-004
Realizátor projektu

Institut pro digitální ekonomiku, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Hogskulen for gron utvikling, Norway

Partner projektu z ČR

České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Product Design Studio – Studio Jaroš
Národní ústav lidové kultury

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2022 – 08/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, studenti, umělci, tradiční řemeslníci

Webové stránky: www.digitalniekonomika.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 565 216 Kč

Schválený grant

1 408 694 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt se zaměřuje na budoucnost tradiční rukodělné výroby, kterou již nelze udržovat pouze konzervováním tradičního tvarosloví nebo jednorázovými akcemi, ale soustavnou a cílevědomou podporou podnikatelského prostředí, která by učinila lidovou rukodělnou výrobu součástí hmotné kultury dneška. Vytvoření propojující platformy pomůže uchovat a rozvíjet tradiční řemeslné techniky posílením konkurenceschopnosti jejich nositelů a uplatněním v cestovním ruchu s podporou prvků lokálních kultur.

Praktické on-line vytváření sítí tradičních řemeslníků (coby umělců), producentů módy, textilu, bytových doplňků a designérů s profesionály z oblasti turismu představuje způsob, jak tradiční řemesla plně integrovat do ekonomiky státu a zachránit. Platforma zároveň posílí manažerské a obchodní dovednosti vybraných tradičních řemeslníků a umožní jim navázat oboustranně přínosnou spolupráci.

Výběr partnerů - Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, ateliér designu Ateliér Jaroš ČVUT a Hogskulen for gron utvikling (Norsko) - cílí na specialisty v oblasti tradiční kultury a posilování jejích aktérů v rámci lokalit a na VŠ, které vychovávají možné pokračovatele a zužitkují aktivní napojení na tradiční řemesla, při vědomí jejich provázanosti s lokálními identitami.