Zvolte si oblast:

Babylonská věž, Literatura národnostních menšin v České republice a v Norsku 2021/23

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 6. 2022
  • Aktualizace informací (web, foto)
  • Aktualizace informací (foto)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuBabylonská věž, Literatura národnostních menšin v České republice a v Norsku 2021/23
Číslo projektuKU-CA1-012
Realizátor projektu

Studentský spolek Babylon

Partner projektu z donorského státu

The Association of Sami writers (NOR)

Partner projektu z ČR

Romea
Viet Up, z.s.
Společnost přátel Podkarpatské Rusi
Knihovna Václava Havla

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2021-03/2023

Další informace

Cílová skupina:

Studenti (jakýkoli věk)
Ostatní menšiny
Romové

Webové stránky: https://babylonrevue.cz/literatura-narodnostnich-mensin/

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 267 000 Kč

Schválený grant

2 040 300 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Babylonská věž je věnován literární tvorbě menšinových kultur v České republice – romské, vietnamské, rusínské a jejich pozici ve většinové společnosti. Spolupráce s norskými menšinovými literárními spolky umožní konfrontovat situaci v České republice a v Norsku.

Projekt má za cíl podpořit kulturu menšin v ČR, která je důležitým faktorem jejich sociálního etablování ve společnosti. Zároveň ji představit i české veřejnosti, která má o životě minorit mlhavé či zkreslené představy, aniž by tušila, že za obzorem jejího zájmu existují svébytné a živé kultury, které mohou většinovou společnost v mnohém obohatit. V sérii literárních večerů se české veřejnosti představí kvalitní díla zavedených i začínajících mladých talentovaných autorů z prostředí výše uvedených kulturních menšin, spojených s českým prostředím, přičemž tématem tvorby bude reflexe české většiny v menšinových kulturách. Interdisciplinární umělecké akce-literární večery a inscenovaná literární čtení doplní workshopy, konference, diskuze. Projekt vyvrcholí Festivalem menšinových kultur, kde se setkají tvůrci projektu, spisovatelé menšinových literatur a čeští autoři. Výsledky aktivit budou zveřejněny v pěti tematických číslech literárním časopise Babylon, zaměřených na jednotlivé menšinové literatury v ČR, jedno číslo bude věnováno literární tvorbě norských menšin, Sámi a Romů a jedno shrne výsledky projektu a Festivalu menšinových kultur. Závěrečným výstupem projektu bude kniha spisovatele Petra Placáka, sestavená z rozhovorů s menšinovými autory, kteří žijí v České republice, na téma jejich vztahu k většinové společnosti. Rozhovory budou doplněny o ukázky z tvorby menšinových autorů. Téma bude konfrontováno s rozhovory a ukázkami z tvorby norských menšinových autorů, včetně jejich vztahu k většinové společnosti.