Zvolte si oblast:

Artivismus - šance pro lepší soužití

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 6. 2022
  • Aktualizace textu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuArtivismus - šance pro lepší soužití
Číslo projektuKU-CA1-026
Realizátor projektu

ARA ART, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Cultural Association Iagori (NOR)

Partner projektu z ČR

Centrum experimentálního divadla, p.o.

Status

Předpokládaný termín realizace: 05/2021 – 04/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, Romové

Webové stránky: https://www.araart.cz/cs/artivismus

Sociální sítě: https://www.facebook.com/araart.cz, https://www.youtube.com/channel/UCgMs4j1t2IKxOloGIyuwjrQ

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 735 920 Kč

Schválený grant

5 100 000 Kč (88,91 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavní myšlenkou předkládané projektu je skloubení uměleckých a občanských aktivit - tedy artivismus - které vedou k lepší integraci Romů a posílení vzájemných vztahů mezi romskou a neromskou populací v České republice.

Obsahem dvouletého projektu je příprava a realizace různorodých kulturních akcí napříč žánry - od komponovaných multižánrových akcí s dominantním hudebním prvkem, přes relizaci výstav s romskou či sociálně inkluzivní tematikou po nastudování nových divadelních her. Projekt je tedy široce rozkročen mezi kulturní oblasti s cílem oslovit a zaujmout co nejvíce diváků ale také dát příležitost ke spolupráci velkému spektru umělců.

Samotné kulturní aktivity jsou v projektu doplněny o dlouhodobou fundrasingovou a osvětovou činnost, která ve svém důsledku povede ke zvýšení povědomí o romských umělcích a současné romské kultuře a přispěje k zajištění udržitelnosti výstupů projektu do budoucna.