Zvolte si oblast:

#OurStories: Ostravský projekt REPLACE – Zeleň místo betonu přináší proměnu betonových ploch v atraktivní zelené lokality

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 8. 2023
  • překlep

 

 

Betonové plochy ve městech nejsou pouze estetickým problémem, ale mají také negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Zejména v horkých letních dnech se stávají centrem problému zvaného „urban heat island“ efekt. Ten způsobuje, že městské oblasti jsou výrazně teplejší než venkovská sídla. Důvodem jsou právě betonové plochy, které absorbované teplo uvolňují do prostředí, a také nedostatek přírodních stínících prvků, které chrání před slunečním zářením. To má negativní dopad na zdraví obyvatel, jejich komfort života a celkovou udržitelnost města. 

Projekt REPLACE – Zeleň místo betonu v Ostravě se snaží tuto problematiku řešit transformací nevyužívaných betonových ploch na zelené zóny, které mají schopnost regulovat okolní teplotu, zlepšovat kvalitu ovzduší a vytvářet příjemnější životní prostředí pro občany i návštěvníky města. Projekt navazuje na prioritu Zdravé město zakotvenou ve Strategickém plánu Ostravy. Tímto způsobem se město aktivně zasazuje o zlepšení kvality života obyvatel a adaptaci na klimatické změny.

Ing. Hana Tichánková

Ing. Hana Tichánková, náměstkyně primátora Ostravy 

„Myslím, že každý kdo tady žije, ví, že Ostrava není již taková, jak je často prezentována v médiích. Je to město, které je živé, rostoucí a které nabízí svým obyvatelům příjemný prostor k životu“, oponuje náměstkyně primátora Hana Tichánková stereotypním představám, že  Ostrava je průmyslovým a betonovým městem. „Přijeďte sami a uvidíte“, láká návštěvníky. 

Iniciátorem i hlavním realizátorem projektu REPLACE – Zeleň místo betonu je statutární město Ostrava. To se nejen zasadilo o získání finanční podpory prostřednictvím výzvy „Bergen“ programu Životní prostředí, ale také se angažovalo v plánování, koordinaci a provedení projektu.

Proměna betonových ploch  v obvodu Ostrava-Jih

Ostrava-Jih se svými 100 000 obyvateli je jedním z nejvýznamnějších a nejlidnatějších městských obvodů  Ostravy. Tento obvod je rovněž nejvíce zastavěný a disponuje nedostatečným množstvím zelených ploch a vysokým podílem nepropustných povrchů, které brání správnému vsakování vody při deštích. 

Proto se radnice Ostravy-Jih aktivně zapojila do projektu REPLACE a již nyní jsou vidět první výsledky. Nevzhledné a nevyužívané betonové plochy byly odstraněny a došlo k navýšení zelených ploch. Tím dochází k větší retenci vody, snížení teploty okolí, redukci prachu či podpoře biologické rozmanitosti.  

"Na území Ostravy-Jih díky projektu dochází k výměně zpevněného povrchu o rozloze téměř 22 000 m². Odstraňovány jsou postupně nejen betonové plochy, ale také zastaralé konstrukce dříve užívané ke klepání koberců, sušáky na prádlo, lavičky, pískoviště nebo zídky. Na místě odstraněných betonových ploch je zakládána nová výsadba. Projektem tak vznikne na 1 686 m² záhonů trvalek, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk,“ upřesňuje místostarosta Otakar Šimík.


mistostarostove

Ing. Otakar Šimík, místostarosta            Mgr. Radim Ivan, místostarosta

„Je to ozelenění celého našeho obvodu. Péče bude probíhat standardně, jako když se staráme o veškeré naše zelené plochy. Samozřejmě tam, kde se podařilo vybudovat záhonky, tak  bude zvláštní péče, protože lidi si velmi chválí, že beton nahradily květiny. Počítáme s tím, že to budeme udržovat hezké“, doplňuje místostarosta Radim Ivan.

Právě udržitelnost projektu zajišťuje klíčový partner projektu - Technické služby Ostrava-Jih. Do projektu přináší odborné znalosti a zkušenosti v oblasti údržby zeleně a veřejných prostorů a zajišťuje následnou péči o nové zelené plochy.

Replace - lokalita

Proměna jedné z lokalit - stav před a po (zdroj: radnice obvodu Ostrava-Jih)

Děti ze základní školy také přiložily ruce k dílu

Mladá generace má klíčovou roli v utváření budoucnosti. Proto se do projektu REPLACE zapojily také děti. Žáci Základní školy Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu měli možnost seznámit se s důležitostí zeleně ve městě a naučit se, jak vzniká květinová louka. Prakticky se podíleli na výsadbě různých druhů rostlin a tím sami přispěli k lepšímu životnímu prostředí v místě, kde žijí.


Děti ze školy ZŠ Jugoslávská, Ostrava

Terminál Dubina: dopravní uzel mění svou tvář

Terminál Dubina představuje důležitý dopravní uzel, který každodenně využívá téměř 16 tisíc lidí. Nachází se v blízkosti nákupního centra a slouží jako klíčové místo pro přestupy.
Díky podpoře z Norských fondů zde došlo k významné proměně. Původní zanedbaná zeleň byla nahrazena novými výsadbami zahrnujícími cibuloviny, trvalky, okrasné trávy, květnaté louka a keře. Zároveň  nevzhledné koridory v okolí zastávek nahradily estetické betonové šlapáky. Důležitý dopravní uzel byl tak změněn v přívětivější a funkčnější místo, které slouží obyvatelům i návštěvníkům města.

Dubina před

Terminál Dubina před úpravou

Dubina po

Terminál Dubina opravdu prokoukl

„Myslím si, že to byl krok dopředu, vypadá to tady mnohem lépe. I to, že tady jsou rostliny, působí více ekologicky a je to takové pohlazení na duši vždy, když sem přijedu“, nešetří slovy chvály mladý obyvatel Ostravy. 

Paní čekající na autobus dodává: „Tak tady nebylo nic, ale toto je pěkné, jak to vysázeli a je to barevné, postupně to kvete. Tulipány byly překrásné, to se nám moc líbilo“. 


Foto další z Dubiny

Na terminálu Dubina stále něco kvete

Ostrava na cestě k udržitelnosti

Ostrava je příkladem toho, jak i původní průmyslové město může úspěšně čelit výzvám klimatických změn. Projekt REPLACE – Zeleň místo betonu přináší nový pohled na městskou krajinu a ukazuje, že přeměna na zelenější a udržitelnější veřejný prostor je možná. Zelená revoluce v Ostravě je nejenom krokem ke zlepšení kvality života jejích obyvatel, ale také inspirací pro další města. 
 

Webové stránky projektu: https://fajnova.cz/projekt/replace-zelen-misto-betonu/

Webové stránky Programu Životní prostředí: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

 

Název projektu: REPLACE - zeleň místo betonu 
Realizátor projektu: Statutární město Ostrava
Partner projektu:

Příspěvková organizace Technické služby Ostrava – Jih

Program: Životní prostředí
Grant: 22 496 301 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je v návaznosti na prioritu Zdravé město, zakotvenou ve Strategickém plánu Ostravy, přispět ke zmírnění dopadu klimatické změny a k ozdravení životního prostředí. Realizací projektu bude v Ostravě-Jih vytvořen přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční a bezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu.