Zvolte si oblast:

Gymnázium Teplice - nadstandartní zahraniční spolupráce se školami v Norsku a na Islandu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ne každá střední škola se může pochlubit tolika mezinárodními projekty a spoluprací se zahraničními školami, jako právě Gymnázium Teplice. Díky zájmu a nadšení zaměstnanců i studentů, se to této škole daří již dlouhodobě. Do Fondů EHP a Norska se tato škola zapojila již před téměř 13 lety. V roce 2006 škola kontaktovala první školy v Norsku, se kterými navázala spolupráci a došlo na první oboustranné návštěvy/mobility učitelů i studentů. A v roce 2007 začala spolupráce s islandskou školou Menntaskólinn í Kópavogi, s níž gymnázium úzce spolupracuje dodnes.

V rámci Fondů EHP a Norska škola realizovala již 3 projekty (ESEI, TIME a POINTS) a další 2 bilaterální aktivity podpořené z Fondu na bilaterální spolupráci. V současné době má schváleny další dva projekty v rámci programu Vzdělávání.

Prvním z projektů financovaných Fondy EHP a Norska byl projekt ESEI - Education, Science and Environment Interactively. Cílem projektu bylo podpořit výuku environmentální výchovy a přírodních věd s využitím moderní didaktické techniky. Díky projektu se také vytvořil soubor interaktivních pomůcek pro studenty, který je na chodbách gymnázia využíván studenty ještě nyní.

V druhém období Fondů EHP a Norska 2009-2014 připravila škola další dva projekty: TIME - Technologie v moderním vzdělávání a POinTS = Progresivní možnosti ve vědě a technologii. Na tyto dva projekty jsme se zeptali zástupkyně ředitele  Mgr. Bc. Marcely Řehákové a projektové manažerky Mgr. Ilony Kuboňové.

Kde se zrodila myšlenka těchto projektů?
„Máme navázanou pevnou a kvalitní spolupráci se školami v Norsku a Islandu, se kterými spolupracujeme již od roku 2007. Díky Fondům EHP a Norska jsme s každou školou připravili jeden projekt, který spočíval především ve výměně zkušeností a znalostí ve využití moderních technologií v oblasti vzdělávání. Chtěli jsme, aby z projektů měli co největší přínos sami studenti, ačkoliv nemohli být z důvodu daných pravidel v rámci nastavení výzev přímo účastni zahraničních cest. Byli tedy aktivně zapojeni do vzdělávacích exkurzí v rámci projektu, a také do webinářů, které jsme vyzkoušeli v praxi vlastně poprvé. Při výuce jsme se spojili přímo se třídou na Islandu nebo v Norsku a studenti si tak ve vyučovací hodině navzájem „online“ prezentovali zajímavosti o České republice a naopak."

Využíváte stále výstupy obou projektů?
"V rámci obou projektů byly vytvořeny výukové moduly v přírodovědných předmětech, jak v rámci klasické výuky, tak ve volitelných předmětech. Moduly shrnují pracovní postupy a praktické úkoly pro studenty v rámci jednotlivých předmětů a jsou využívány i nadále garanty v uvedených předmětech. Moduly jsou volně ke stažení také pro ostatní na našich webových stránkách."

Jak hodnotíte bilaterální spolupráci s vašimi partnerskými organizacemi?
"Partner je v projektech hrozně moc důležitý. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat nadstandartní partnerskou spolupráci již tak brzy a že v ní stále pokračujeme. Partnerům z Islandu se u nás natolik líbilo, že v rámci svého volného času zorganizovali cestu pro své kolegy učitele do České republiky. Celkem se jednalo o 55 osob a všichni navštívili také naše gymnázium."

Jaké projekty připravujete?
"V současné době máme schváleny další 2 projekty a máme velkou radost, že tam tentokrát budou přímo zapojeni i naši studenti. V březnu 2020 vyjede skupina 13 dětí na Island a současně 13 děti do Norska a v dubnu přijede zároveň skupina dětí z Islandu a skupina dětí z Norska k nám. Bude se tedy jednat o rovnou třístranné setkání. Tématem projektů je ekologie a aktivní občanství - udržitelnost a zodpovědnost za své činy."

Je zájem dětí a rodičů o zahraniční cesty?
"Obecně u studentů záleží především na destinaci. Ale nestalo se nám, že by se skupina nenaplnila. O země jako je Norsko a Island, je zájem veliký, budeme tedy muset ze zájemců vybírat. Stejně tak rodiče jsou velmi rádi, pokud má jejich dítě možnost se během studia zapojit do mezinárodních projektů a také vycestovat. Je to pro ně dnes i jedním z kritérií při výběru škol pro své děti."

Jak byste zhodnotili Fondy EHP a Norska jako takové a v porovnání s jinými zdroji financování?
"Máme značné zkušenosti s ERASMEM, ale např. v porovnání administrativní zátěží jsou oba programy na podobné úrovni. Jsme rádi, že se v nastavení programu Vzdělávání v novém období Fondů EHP a Norska zohlednily i naše připomínky z evaluace minulého období, a také názory zainteresovaných skupin v rámci tzv. stakeholder consultation.

Fondy EHP a Norska nám přinesly možnost navázat skvělou spolupráci se školami v Norsku a na Islandu, ve které stále pokračujeme a připravujeme společné projekty i do budoucna."

Více informací o zmiňovaných projektech můžete nalézt na:
http://time.gymtce.cz/
http://points.gymtce.cz/