Zvolte si oblast:

O Fond pro zaměstnanost mladých je stále větší zájem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci druhé výzvy Fondu pro zaměstnanost mladých bylo předloženo 138 žádostí v celkové částce 195 milionů EUR, což 16x překračuje možnou alokaci. Žádosti nyní prochází hodnocením, aby byly vybrány ty nejlepší projekty k financování. Je to velký úspěch, který ukazuje, jak důležité je nadále podporovat a investovat do naší mládeže.

Fond přispívá k zaměstnanosti mladých lidí

Fond pro zaměstnanost mladých byl založen v roce 2017 s cílem přispět k udržitelné a kvalitní zaměstnanosti mladých lidí v Evropě. Na rozdíl od většiny programů financovaných Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP a Norska, má tento fond nadnárodní zaměření - pomáhá organizacím v mnoha různých zemích Evropy najít nové způsoby snižování nezaměstnanosti mladých lidí.

Fond pro zaměstnanost mladých nabízí granty na projekty, které podporují udržitelné a kvalitní zaměstnávání mladých lidí v přijímajících zemích. Jsou poskytovány finanční prostředky na iniciativy na podporu mladých lidí ve věku od 25 do 29 let, kteří nejsou zaměstnáni, nemají potřebné vzdělání a ani se neúčastní odborné přípravy, zejména těch, kteří žijí v malých městech, na předměstích nebo ve venkovských oblastech. Případně jsou matkami nebo dlouhodobě bez práce.

Tisíce účastníků po celé Evropě

V roce 2018 bylo v rámci první výzvy vybráno 25 projektů s účastníky z 25 evropských zemí. Tyto projekty měly ambiciózní cíle: zapojit 15 000 mladých lidí do vzdělávání nebo odborné přípravy, podpořit 14 000 mladých lidí při aktivním hledání zaměstnání, vytvořit 3 000 pracovních míst v nevládních organizacích, sociálních podnicích a na trhu práce a pomoci 1 800 mladým lidem rozjet jejich vlastní podnikání.

S druhou výzvou se vše ještě zlepšilo. 138 projektů, který byly nyní předloženy, představují téměř 1 100 subjektů ze všech členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Nejaktivnějšími žadateli jsou řecké, italské a španělské subjekty, ale dobře zastoupené jsou i menší země. Druhé kolo ukazuje pokračující zájem o Fond pro zaměstnanost mladých, ale také nutnost přeshraniční spolupráce na podporu mládeže a její budoucnosti.

 

Pro více informací v aj: https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment