Zvolte si oblast:

Komunikační a Design Manuál - aktualizace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Kancelář finančních mechanismů (KFM) předložila změny v Komunikančím a Design Manuálu, které byly konzultovány s Národními kontaktními místy všech přijímajících států.  Tyto změny byly v pátek 10. 12. 2021 schváleny Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Aktualizovaná verze je ke stažení na této stránce, případně také na stránce KFM v sekci zdrojů na webu eeagrants.org.

Klíčové změny jsou následující:
1. Nová loga a kombinace loga EHP/Norska s jinými logy;
2. Nové texty pod pamětními deskami.

Změny lze uplatnit také zpětně (tzn. projekt, který právě zahajuje činnost, ale podepsal dohodu ještě před tím, než změny vstoupily v platnost).

 

Dokumenty ke stažení