Zvolte si oblast:

Bilaterální ambice: Pokyn pro žadatele a konečné příjemce v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Národní kontaktní místo vydává Pokyn pro žadatele a konečné příjemce v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví, který je platný od 23. dubna 2019.

Tento Pokyn pro žadatele a příjemce je určen pro bilaterální spolupráci v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví, a to pro subjekty aktivně působící v oblastech programů včetně konečných příjemců schválených projektů v rámci výše uvedených programů, není-li ve výzvě příslušného programu uvedeno jinak.

Pokyn je určen k tomu, aby poskytl žadatelům a konečným příjemcům návod a postupy pro přijímání finančních prostředků a jejich administraci, včetně postupů udělování a vyplácení těchto prostředků. Pokyn vymezuje obecné postupy. Konkrétní podmínky relevantní pro konkrétní program jsou vždy uvedeny v příslušné výzvě.

Dokumenty ke stažení