Zvolte si oblast:

Bilaterální ambice: Pokyn pro žadatele a konečné příjemce v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 8. 2021 15:30
  • Aktualizace Pokynu

Aktualizace

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programů vydává Pokyn pro žadatele a konečné příjemce v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví, který je platný od 23. dubna 2019.

Tento Pokyn pro žadatele a příjemce je určen pro bilaterální spolupráci v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví, a to pro subjekty aktivně působící v oblastech programů včetně konečných příjemců schválených projektů v rámci výše uvedených programů, není-li ve výzvě příslušného programu uvedeno jinak.

Pokyn je určen k tomu, aby poskytl žadatelům a konečným příjemcům návod a postupy pro přijímání finančních prostředků a jejich administraci, včetně postupů udělování a vyplácení těchto prostředků. Pokyn vymezuje obecné postupy. Konkrétní podmínky relevantní pro konkrétní program jsou vždy uvedeny v příslušné výzvě.

Dne 22. 7. 2021 byla schválena aktualizovaná verze Pokynu Bilaterální ambice s platností od 23.7.2021. Ke stažení je aktualizovaná verze a také verze s vyznačenými změnami.

Dokumenty ke stažení

 


 

Související informace: Bilaterální ambice: Aktualizace přílohy č. 1 Pokynu pro žadatele a konečné příjemce v rámci programů Spravedlnost, Lidská práva, Řádná správa věcí veřejných a Zdraví - ze dne 17.7.2019