Zvolte si oblast:

Informace pro potenciální žadatele o GRANTY v rámci otevřených výzev EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 (Informační systém CEDR-MF- leden 2014)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V níže uvedených programech, kde roli Zprostředkovatele programu vykonává Ministerstvo financí, bude nutné předkládat veškeré žádosti o granty pro individuální projekty v rámci otevřených výzev pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR-MF - EHP a Norské fondy.
Jedná se o následující programy:

 • CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
 • CZ04 Ohrožené děti a mládež
 • CZ06 Kulturní dědictví a současné umění (v případě tohoto programu bude IS CEDR využit i pro projekty předkládané v rámci malého grantového schématu – MGS)
 • CZ08 Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)
 • CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Více informací o jednotlivých výše uvedených programech (včetně uvedení programových oblastí, ve kterých budou vyhlášeny otevřené výzvy) získáte na stránkách www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz) pod „Programy/CZXX- kód příslušného programu/ Základní informace“.

Podmínky pro práci v IS CEDR

budou následující:

 • počítač (PC, notebook nebo obdobné zařízení)
 • technické parametry
 • procesor 1 GHz a vyšší, RAM 1 GB a více
 • 200 MB volného místa na disku
 • doporučené rozlišení monitoru SVGA 1280×800
 • nainstalované programové vybavení
 • operační systém MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8
 • internetový prohlížeč MS Internet Explorer 9.0 a 10.0, Mozilla Firefox 21 nebo Google Chrome 27
 • Java Runtime Environment 1.7 a vyšší (bude možno stáhnout)
 • Adobe Acrobat Reader (bude možno stáhnout)
 • Microsoft Word (2000, 2003, 2007, 2010)
 • kvalifikovaný (osobní) elektronický certifikát (musí obsahovat IČ organizace). Pro komunikaci s orgány veřejné správy (tedy i s Ministerstvem financí) s využitím elektronického podpisu si musí žadatel pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát. Pokud žadatel tento certifikát od jednoho z níže uvedených subjektů již vlastní, nemusí si pořizovat nový.

V současné době jsou v ČR akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních služeb), které jsou oprávněny tyto kvalifikované certifikáty vydávat:

1. První certifikační autorita, a. s.
IČ: 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
http://www.ica.cz/

2. Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3
http://www.postsignum.cz/index.php

3. eIdentity a. s.
IČ: 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
130 00 Praha 3
https://www.eidentity.cz/app

Další požadavky pro komunikaci s IS CEDR a Zprostředkovatelem programu

 • Datová schránka pro komunikaci se Zprostředkovatelem programu (Ministerstvem financí) - Zprostředkovatel programu bude komunikovat s žadatelem prostřednictvím IS CEDR a datové schránky. Žadatelé, kteří nemají datovou schránku, si ji budou muset zřídit. Podrobnější informace k datovým schránkám jsou k dispozici na https://www.datoveschranky.info/
 • Základní registry - systém IS CEDR bude přebírat údaje o žadatelích (identifikační údaje – např. sídlo, statutární orgány, název společnosti) ze Základních registrů a je proto vhodné, pokud jste tak již dříve neučinili, si předem korektnost těchto informací v Základních registrech ověřit. Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost žádat o výpisy ze základních registrů prostřednictvím datové schránky na portálu veřejné správy
  (https://portal.gov.cz/obcan/), nebo osobně na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.szrcr.cz/obcan-a-podnikatel.

 

Proč informační systém IS CEDR

Informační systém CEDR-MF - EHP a Norské fondy podporuje administraci jednotlivých programů v celém jejich životním cyklu, tj. od vyhlášení výzvy a předkládání žádostí, přes jejich vyhodnocení, udělení dotace, monitorování realizace až po ukončení jednotlivých projektů a programů.

Díky vytvořenému internetovému modulu mohou žadatelé předkládat žádosti s přílohami a doplňovat požadované informace vyplněním příslušných formulářů přímo ze svého pracoviště nebo z domova elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Systém CEDR-MF - EHP a Norské fondy jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

Výhody a vlastnosti systému CEDR-MF - EHP a Norské fondy:

 • jednoduchá a bezpečná výměna informací
 • rychlá a 24hodinová dostupnost
 • uživatelsky příjemné prostředí s integrovanou nápovědou
 • úspora nákladů (např. telefonní, poštovní a cestovní náklady)
 • rychlejší administrace
 • doručování písemnosti do datové schránky

 

Vyhlašování otevřených výzev v rámci výše uvedených programů se předpokládá od ledna 2014.