Zvolte si oblast:

2017

Informace o vyhlašovaných výzvách v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 v roce 2017.

ilustrace

Vydáno

Výzva k předkládání nabídek!

Kancelář finančních mechanismů vyhlašuje výzvu k předkládání nabídek na Zprostředkovatele Programu „Active Citizens Fund“ v České republice v letech 2014-2021 zaměřeného na podporu občanské společnosti a aktivního občanství.

Vydáno

Fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Dne 26. dubna 2017 vyhlásila Kancelář finančních mechanismů v Bruselu výzvu Fondu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021.