Propagace

Informace určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční podmoci EHP a Norským fondů.

ilustrace

Propagační a publikační činnost

Informační letáky, brožury, Komunikační strategie a další dokumenty týkající se zajištění publicity Informační letáky, brožury, Komunikační strategie a další dokumenty týkající se zajištění publicity EHP a Norských fondů pro období 2009 - 2014.

Konference a semináře

Záznamy z konferencí a seminářů v rámci propagace určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Protikorupční konference

Informace o mezinárodní expertní konferenci na téma Vývojové trendy v potírání korupce, praní špinavých peněz a legalizace výnosů z trestné činnosti v Evropě.