Zvolte si oblast:

Propagace

Informace určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční podmoci EHP a Norským fondů.

ilustrace

Záznamy z konferencí a seminářů v rámci propagace určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Protikorupční konference

Informace o mezinárodní expertní konferenci na téma Vývojové trendy v potírání korupce, praní špinavých peněz a legalizace výnosů z trestné činnosti v Evropě.