CZ11 Aktuality

Informace k Norským fondům pro období 2009 - 2014 pro Program CZ11. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

2. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ11

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 2. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ11 v rámci a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Co víme o vzácných onemocněních?

Jeden z projektů právě podpořený Norskými fondy, se zabývá problematikou vzácných nemocí. Projekt s celým názvem „Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole“ má za cíl rozšiřovat povědomí o vzácných a často i úplně neznámých chorobách.