Aktuality

Informace k EHP a Norským fondům pro období - 2009 - 2014. Časové fáze, programy, postupy žádostí o grant a další související informace. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Uzavření dohod o EHP a Norských fondech 2014-2021

Dne 3. května 2016 uzavřeli zástupci Islandu, Lichtenštejnska a Norska dohody s Evropskou unií upravující podmínky finanční podpory prostřednictvím EHP a Norských fondů 2014-2021.

Vydáno

Beata Hlavenková - rozhovor

Beata Hlavenková představí v rámci projektu Scintilla Tour svou hudbu mezinárodnímu publiku.

Vydáno

Hlavní výstupy z Protikorupční konference

Ve spolupráci se zpravodaji jednotlivých panelů Protikorupční konference byla připravena brožura shrnující hlavní myšlenky, které byly na konferenci diskutovány.

Vydáno

Protikorupční projekt Ministerstva financí přináší výsledky

Finanční analytický útvar Ministerstva financí vyhodnotil projekt na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz v ČR fungujícího na bázi vzájemné spolupráce Ministerstva financí a ostatních orgánů státní správy, který je financován z Norských fondů 2009-2014.

Vydáno

Výroční zpráva programu CZ09

Každý rok od zahájení programu oddělení pro administraci programu CZ09 připravuje výroční zprávu k zaznamenání milníků ve vývoji pilotního Česko norského výzkumného programu.