Termín vyhlášení výzvy pro CZ09 - Česko-norský výzkumný program se posouvá

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oznamuje, že termín vyhlášení výzvy se posouvá. Příprava výzvy v Česko-norském výzkumném programu nadále pokračuje, a proto doporučujeme průběžně sledovat webové stránky www.msmt.cza www.norwaygrants.cz.

Vyhlášení výzvy je plánováno do konce roku 2013. Informace o vyhlášení výzvy bude zveřejněna na těchto webových stránkách, webu MŠMT http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondya na oficiálních webových stránkách EHP a Norských fondů (www.eeagrants.org). Od data vyhlášení výzvy bude možné podávat žádosti po dobu dvou měsíců. Žádáme uchazeče, aby informovali o této skutečnosti další účastníky projektu, a omlouváme se za komplikace.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 3. října 2013