CZ09 Aktuality

Informace k Norským fondům pro období 2009 - 2014 pro Program CZ09. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ09

Zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT”), aktualizuje výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ09 v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Výroční zpráva programu CZ09

Každý rok od zahájení programu oddělení pro administraci programu CZ09 připravuje výroční zprávu k zaznamenání milníků ve vývoji pilotního Česko norského výzkumného programu.

Vydáno

Sdělení k dodržování změn způsobilých výdajů projektů 7F

V rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09 vydává MŠMT sdělení k dodržování limitů rozpočtu a možnosti přesunů schválených způsobilých výdajů mezi položkami v příloze č. 2 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory.

Aktualizováno

Norský den na České zemědělské univerzitě

V souvislosti se zahájením spolupráce s norskými výzkumnými organizacemi v rámci EHP a Norských fondů se dne 22. dubna 2015 na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity konal tzv. Norský den.