Výzkum a vzdělávání v ab initio výpočtech mechanických vlastností materiálů: aplikace na vodíkovou křehkost v kovech a pevnost polymerů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVýzkum a vzdělávání v ab initio výpočtech mechanických vlastností materiálů: aplikace na vodíkovou křehkost v kovech a pevnost polymerů
Internetové stránky projektu

https://www.vutbr.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-2152015
Příjemce

Vysoké učení technické v Brně

Partner

Norwegian University of Science and Technology/Faculty of Engineering Science and Technology

Popis projektu

Cílem projektu je spolupráce mezi výzkumnou skupinou Pokročilých kovových materiálů a kompozitů na bázi kovů ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC – Vysokém učení technickém v Brně (VUT) a Norskou univerzitou vědy a techniky (Norwegian Univ. of Science and Technology, NTNU). Tato spolupráce je plánována na období jednoho roku s počátkem řešení od 1. října 2015 a hlavní cíle projektu jsou zaměřeny na integraci ab initio metod, standardně používaných skupinou z VUT, do dvou probíhajících výzkumných projektů na NTNU. Konkrétně se jedná o výzkum vodíkového křehnutí (projekt HIPP) a vývoj rozhraní v nanočásticích na bázi polymer-kovových materiálů. Důraz projektu je kladen na spolupráci při přípravě kvalitních vědeckých publikací a prozkoumání možností budoucí spolupráce na evropských projektech. Dále vybraní studenti doktorského studia v nanomechanické laboratoři (NTNU) získají základní dovednosti v oblasti ab initio simulací.

Schválený grant

1 237 500 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.10. 2015, Datum ukončení: 30.9.2016