Vývoj paramagnetické NMR spektroskopie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVývoj paramagnetické NMR spektroskopie
Internetové stránky projektu

https://www.ceitec.cz/ceitec-masarykova-univerzita/in1

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-3-3492015
Příjemce

Středoevropský technologický institut - Masarykova

Partner

University of Tromso – The Arctic University of Norway / Center of Theoretical and Computational Chemmistry (CTCC)

Popis projektu

Účelem navrhovaného česko-norského projektu je posílit a dále rozvíjet spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a UiT-Arktickou univerzitou v Tromos (The Arctic University of Norway) v oblasti paramagnetické NMR spektroskopie komplexů přechodných kovů s potenciálními protirakovinnými účinky. Plánované mobility rozšíří odborné znalosti a dovednosti zapojených studentů a výzkumníků prostřednictvím přednášek a praktických kurzů a umožní setkávání obou týmů a plánování následných projektů. Norský tým zajistí praktické kurzy a semináře zabývající se výpočtem parametrů NMR/EPR pomocí softwaru vyvíjeného ve skupině prof. Ruuda. Český tým přispěje experimentálními daty (tj. NMR spektroskopie a röntgenová krystalografie), kalibračními studiemi a srovnávací analýzou s alternativními výpočetními přístupy. Tento projekt přinese synergii mezi experimentálními (MU) a teoretickými (UiT) chemiky při vyvíjení nových protinádorových léčiv.

Schválený grant

614 025 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2015, Datum ukončení: 30.6.2016