Vylepšení navigace algoritmů ve společném výzkumu a vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVylepšení navigace algoritmů ve společném výzkumu a vzdělávání
Internetové stránky projektu

https://www.cvut.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-2082015
Příjemce

České vysoké učení technické v Praze

Partner

Norwegian University of Science and Technology

Popis projektu

Cílem projektu je navázat spolupráci mezi Norskou univerzitou vědy a techniky (Norwegian Univ. of Science and Technology, NTNU) a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT), konkrétně mezi Centrem autonomních námořních operací a systémů (Centre of Autonomous Marine Operations and Systems, AMOS) na NTNU a Navigační skupinou laboratoře Leteckých informačních systémů (NavLIS) na ČVUT. Projekt se zaměřuje na spojení aplikovaného výzkumu uvedených dvou výzkumných skupin s jedním společným cílem, tj. zlepšit výkon navigačních systémů. Přesné navigační systémy jsou zásadní v aplikacích, kde je vyžadováno přesné polohování vozidel s posádkou nebo bez posádky. Výměna „know-how“ tudíž umožní provést srovnání používaných metodik a přístupů. Hlavním účelem je zajistit výměnu osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a výzkumu a rozvoje. Zlepší úroveň současných moderních navigačních systémů a vzdělávacích postupů, které jsou úzce propojené s činnostmi ve výzkumu a vývoji v obou institucích.

Schválený grant

1 236 384 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2015, Datum ukončení: 30.6.2016