Struktura společenství sladkovodních mikrobů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuStruktura společenství sladkovodních mikrobů
Internetové stránky projektu

http://cuni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-2992015
Příjemce

Univerzita Karlova

Partner

University of Oslo

Popis projektu

Cílem projektu je navázat spolupráci mezi Karlovou univerzitou v Praze a Univerzitou v Oslu (University of Oslo), kterou zastupuje profesor Ugland. Vzájemný projekt se zaměří na společenství mikrořas z různých typů přírodních substrátů v sladkovodních biotopech. Paralelní odebírání vzorků v České republice a Norsku pomůže určit, zda mikrobentos vykazuje obdobnou strukturu napříč geografickými oblastmi. Hlavní inovací projektu bude využití Uglandova gambin modelu, který bude aplikován na získaný soubor dat. Navrhovaný projekt zaprvé pomůže zlepšit gambin model z hlediska širšího využití a lepšího chápání výsledků. Zadruhé by měl projekt poskytnout obecnější pohled na ekologii sladkovodního mikrofytobentosu. V úzké spolupráci s profesorem Uglandem se předpokládá zveřejnění výsledků v impaktových časopisech. Kromě toho budou výsledky potenciálně užitečné v aplikovaných oborech.

Schválený grant

188 636 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.6.2015, Datum ukončení: 31.5.2016