Spolupráce při doktorském studijním programu se zaměřením na strojírenství, materiály a mechatroniky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajLiberecký kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuSpolupráce při doktorském studijním programu se zaměřením na strojírenství, materiály a mechatroniky
Internetové stránky projektu

http://cxi.tul.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-2-1142014
Příjemce

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Partner

University of Stavanger

Popis projektu

Cílem projektu je navázání a nastavení udržitelné spolupráce ve vykonávání doktorských studijních programů zaměřených na strojírenství, materiály a mechatroniku mezi Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a Univerzitou ve Stavangeru (UIS).

Projekt bude využívat následující aktivity k zavedení udržitelné spolupráce mezi TUL a UIS:

  • Individuální návštěvy akademických a administrativních pracovníků na partnerské univerzitě.
  • Semináře doktorandů a jejich školitelů.
  • Letní škola.
  • Na obou univerzitách bude vytvořen manuál v anglickém jazyce, který bude konstruktivním návodem, jak zahájit doktorské studium v dané zemi.
  • Bude revidována a případně dotvořena a aktualizována dokumentace vybraných doktorských programů v národním a anglickém jazyku. To tak, aby mohla být podkladem pro analýzu možnosti harmonizace příbuzných programů za účelem přípravy smlouvy o „dvojích diplomech“.
Schválený grant

997 755 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1. 2015, Datum ukončení: 31.12.2015