Rozšiřování zkušeností s vedením v oblasti odborného vzdělávání (BEGIN)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuRozšiřování zkušeností s vedením v oblasti odborného vzdělávání (BEGIN)
Internetové stránky projektu

https://www.ivp.czu.cz/cs/

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-3-2512015
Příjemce

Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství

Partner

Norwegian University of Life Sciences/Section for Learning and Teacher Education

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je realizovat dva programy studentské mobility mezi oběma partnerskými institucemi. Tento plán bude doplněn výměnou akademických pracovníků. Prostřednictvím očekávané budoucí spolupráce bychom chtěli účastníkům umožnit získat a sdílet vědomosti a znalost stávajících systémů odborného vzdělávání a přípravy v obou zemích, zejména s ohledem na vedení a metodiku poradenství v rámci odborného vzdělávání a přípravy. V krátkodobém pohledu projekt zlepší profesní dovednosti studentů, zejména pak dovednosti, které by bylo možné aplikovat v odborném vzdělávání a vedení. V dlouhodobém pohledu předpokládáme, že výsledky by měly zlepšit kvalitu úvodního školení učitelů a poradců odborného vzdělávání. Důležitým přínosem projektu bude další spolupráce mezi partnery v oblasti výzkumu a inovací.

Schválený grant

665 750 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2015, Datum ukončení: 31.7.2016