Příprava publikací ve znakové řeči

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuPříprava publikací ve znakové řeči
Internetové stránky projektu

https://www.teiresias.muni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-3-2262015
Příjemce

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity

Partner

Statped/Avdeling for laringsressurser og teknologiutvikling

Popis projektu

Uživatelé českého znakového jazyka a norského znakového jazyka spolu s odborníky na tvorbu a publikování digitálních dokumentů (tzv. desktop publishing) se sejdou a vymění si zkušenosti a know-how v oblasti digitálního publikování ve znakových jazycích pro účely vyššího vzdělávání a profesní kariéry neslyšících. Za tímto účelem budou srovnávat existující technické nástroje (video dokumenty, video knihy ve znakových jazycích, slovníky znakového jazyka, aplikace pro videokomunikaci v reálném čase). Po posouzení osvědčených postupů se zřetelem k zásadám obecně přístupného vzdělávacího prostředí navrhnou obě strany strategie vhodné pro využití v sekundárním a terciárním vzdělávání, přičemž zvláštní pozornost bude věnována digitálnímu publikování a zejména tzv. hybridní knize, obsahující více vzájemně provázaných vrstev (text, zvuk a video).

Schválený grant

791 250 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2015, Datum ukončení: 30.6.2016