Mobilita zaměřená na rozvoj vysokých škol (MODUS)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPardubický kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuMobilita zaměřená na rozvoj vysokých škol (MODUS)
Internetové stránky projektu

https://www.upce.cz/index.html

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-3-2462015
Příjemce

Univerzita Pardubice

Partner

Gjovik University College/Research and Academic Affairs / International Relations Office

Popis projektu

Projekt je zaměřen na výměnu zaměstnanců dvou partnerských univerzit Gjøvik University College (Norsko) a Univerzity Pardubice (Česká republika) – v období od července 2015 do června 2016. Hlavním cílem projektu je zmenšit socioekonomické rozdíly v Evropě, rozvíjet bilaterální spolupráci mezi výše uvedenými institucemi a posílit lidské zdroje a know-how ke vzájemnému prospěchu obou institucí. Projekt umožní oběma institucím zorganizovat různé druhy mobility pro svoje zaměstnance. Ve fázi realizace projektu plánujeme provést výměnu celkem 28 zaměstnanců (pracovníků ze vzdělávacího sektoru – akademických i administrativních pracovníků), (i) 8 desetidenních a (ii) 6 sedmidenních mobilit pro každou z univerzit.

Schválený grant

1 247 950 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2015, Datum ukončení: 30.6.2016