MIDPOINT/Norsko - program pro vývoj scénáře

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuMIDPOINT/Norsko - program pro vývoj scénáře
Internetové stránky projektu

https://www.amu.cz/cs

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-1912015
Příjemce

Akademie múzických umění

Partner

The Norwegian Film School

Popis projektu

Projekt MIDPOINT/Norway - Script Development Programme řeší aktuální potřebu Filmové a televizní fakulty (FAMU) z České republiky a Den norske filmskolen (DNF) z Norska zajistit institucionální rámec, a tudíž posílit jejich předchozí spolupráci, a to přípravou společných seminářů, ze kterých budou mít prospěch studenti obou škol, kteří jsou hlavními cílovými skupinami projektu. Studenti se zúčastní dvou společných seminářů o přípravě scénářů, budou navštěvovat mistrovský kurz a představí svoji práci. Cílem projektu je dát studentům obou filmových škol evropskou perspektivu, pokud jde o jejich práci, sdílet zkušenosti a podpořit vytváření budoucí sítě kontaktů ve filmovém průmyslu. Výsledkem projektu bude více možností odborného vzdělávání a budování kontaktů pro norské studenty prostřednictvím platformy MIDPOINT a dohoda o bilaterální spolupráci. Projekt rovněž umožní studentům jako mladým profesionálům upevnit jejich schopnosti na mezinárodním trhu.

Schválený grant

1 230 733 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9. 2015, Datum ukončení: 31.8.2016