Matematické vzdělávání pomocí modelování autentických situací - METMAS

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuMatematické vzdělávání pomocí modelování autentických situací - METMAS
Internetové stránky projektu

https://www.vutbr.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-2492015
Příjemce

Vysoké učení technické v Brně

Partner

University of Agder

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci mezi Českou republikou a Norskem vytvořením sítě odborníků působících v matematických oborech, jejímž základem budou vysokoškolští lektoři a vědci z Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Univerzity v Agderu (UiA). Partneři projektu budou spolupracovat na výzkumu a inovacích v matematice a matematickém vzdělávání na univerzitní úrovni se zvláštním důrazem na matematické modelování a nové postupy ve výuce a hodnocení v matematice. Spolupráce mezi VUT a UiA bude založena na výměně znalostí a zkušeností ve vzdělávání, výzkumu, managementu vědy a sociálních aspektech akademických prostředí obou zemí. Spolupráce by měla vyústit také v předložení společných odborných článků v renomovaných mezinárodních časopisech.

Všechny aktivity v rámci tohoto projektu budou podpořeny zejména zkušenostmi partnerů ve výše uvedených oblastech. Zvláštní pozornost bude věnována důležitým sociálním aspektům včetně podpory širšího zapojení žen ve vědě a vzdělávání.

Schválený grant

1 237 500 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2015, Datum ukončení: 30.6.2016