Lepší učení ve školách: Reflexní týmy jako zdroj školního rozvoje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuLepší učení ve školách: Reflexní týmy jako zdroj školního rozvoje
Internetové stránky projektu

https://www.phil.muni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-2392015
Příjemce

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Partner

Ostfold University College/Faculty of Education

Popis projektu

Projekt reaguje na potřeby škol a požadavky vyplývající z politiky českých a norských škol, které považují poskytování kvalitní a průběžné interní a externí podpory učitelům za jednu ze svých priorit. Hlavním cílem projektu je vytvořit a vydat společnou česko-norskou monografii, která se zaměří na procesy podpory vzdělávání (nejen) dospělých ve školách a zejména na podpůrné činitele vzdělávacích procesů a jejich vztah k rozvoji školy. Dalšími cíli je rozvoj spolupráce a prohloubení zkušenosti partnerských institucí s používáním postupů, které podporují reflexi praxe (reflektující týmy T. Andersena) a odborné vedení ve školním prostředí.

Schválený grant

1 233 003 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 14.9.2015, Datum ukončení: 30.7.2016