DNA -čárové kódy kryptogamů zahrnující biosystematické studium vybraných skupin

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuDNA -čárové kódy kryptogamů zahrnující biosystematické studium vybraných skupin
Internetové stránky projektu

https://www.muni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-2102015
Příjemce

Masarykova univerzita

Partner

Norwegian University of Science and Technology

Popis projektu

Projekt navazuje spolupráci mezi Masarykovou univerzitou (Brno, Česká republika) a Norskou univerzitou vědy a technogie (NTNU, Trondheim, Norsko), institucemi, které mají společné výzkumné zájmy. Tento projekt bude jako první v České republice mapovat kryptogamy (mechy a lišejníky) pomocí metody nazvané „DNA barcoding“. Cílem projektu je zpracovat nejméně 100 taxonů mechů a lišejníků metodou „DNA barcoding“ a na Masarykově univerzitě vytvořit zázemí pro další výzkum pomocí této metody. Speciální důraz bude kladen na taxonomicky problematické skupiny lišejníků rodů Cladonia, Placynthium a Solenopsora a mechy rodu Sphagnum. V případě nevyjasněných a taxonomicky problematických komplexů budeme kromě již známých markerů sekvenovat i další oblasti DNA s cílem objasnit systematické zařazení organizmů. Ke studiu populací druhu Sphagnum warnstorfii použijeme moderní molekulární metody (Next Generation Sequencing), které se používají na partnerské instituci (NTNU, Norsko). Praktické zkušenosti s metodou NGS získané během našeho pobytu na NTNU budeme implementovat do naší vlastní laboratoře, což povede k zavedení NGS na Masarykově univerzitě a zvýší odbornou způsobilost zaměstnanců a studentů. Výstupem tohoto projektu bude několik společných recenzovaných publikací a projekt bude představovat základ pro budoucí spolupráci obou institucí. Tento projekt je financovaný z Norského 100 taxonů mechů a lišejníků NF-CZ07-ICP-3-2102015.

Schválený grant

1 236 302 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7. 2015, Datum ukončení: 30.6.2016