CZ05 Aktuality

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro Program CZ05. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Úřad vlády vyhlašuje veřejnou zakázku na Vzdělávací a výzkumné aktivity v rámci předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Úřad vlády - realizátor předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v rámci Programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ vyhlašuje v rámci tohoto projektu veřejnou zakázku.

Aktualizováno

Program CZ05 - Iniciativa HateFree Culture vyvrací zkreslená tvrzení o Romech

Program CZ05 - „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ je uskutečňován prostřednictvím předem definovaného projektu, který je realizován Úřadem vlády ČR, konkrétně Agenturou pro sociální začleňování.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu Úřadu vlády v Programu CZ05

Dne 5. 8. 2014 byl v rámci programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ schválen předem definovaný projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“.

Vydáno

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Více informací k jednotlivým programům, jejich schválení či plánovaným výzvám naleznete v přiložené tabulce.