CZ02 Aktuality

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro program CZ02. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Mezinárodní konference UrbanAdapt

Mezinárodní konference s celým názvem "Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení", se uskuteční 17. - 18. října 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy.

Aktualizováno

Konference Mokřady v zemědělské krajině

V Českých Budějovicích se ve dnech 11.-16. října konala konference s názvem Mokřady v zemědělské krajině: současný vývoj a perspektivy v Evropě.