Výzvy

Informace o vyhlašovaných výzvách v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021.

ilustrace

Vydáno

Fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Dne 26. dubna 2017 vyhlásila Kancelář finančních mechanismů v Bruselu výzvu Fondu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021.