EHP a Norské fondy 2014 - 2021

Informace k EHP a Norským fondům pro období - 2014 - 2021.

ilustrace

Základní dokumenty

Přehled Memorand, Nařízení a jednotných prováděcích pravidel pro všechny státy přijímací finanční podporu EHP a Norských fondů.

Programy

Přehled programů poskytujících finanční pomoc v rámci bilaterální spolupráce a EHP a Norských fondů obbobí 2014 - 2021.