Seznam schválených projektů
Reg. číslo Název projektu Detail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0024
Program uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském krajiDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0034
Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictvíDetail projektu
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0056
Program e-learningu pro státní zaměstnance v resortu spravedlnostiDetail projektu
2. Ochrana životního prostředíCZ0071
Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském krajiDetail projektu
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0073
Vážka Buchlovice - vznik oddělení s kvalifikovanými pracovníky pečující o osoby trpící demencemiDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0080
Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky VelehradDetail projektu
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0090
Modernizace vybavení mateřských škol a jeslí ve ZlíněDetail projektu
5. Podpora udržitelného rozvojeCZ0109
Cesta k udržitelnému rozvoji VsetínskaDetail projektu
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0153
Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města KunoviceDetail projektu

Ostatní schválené projekty