Dne 30.4.2009 byl konečný termín pro udělování grantů donory. Udělené granty vyčerpaly 100 % celkové alokace, která byla pro Českou republiku určena (104 579 583 €). Celkem bylo donory schváleno 133 individuálních projektů (IP), 5 programů (PRGM) a 6 Blokových grantů / Individuální projekt - Technická asistence (IP TA). Individuální projekty a programy obdržely celkem 82 974 448 € (79 % alokace pro ČR) a Blokové granty / IP TA 21 605 135 € (21 % alokace pro ČR).

Počet schválených projektů/programů a podíl udělených grantů v % - dle prioritních oblastí
Prioritní oblast Počet schválených projektů Podíl udělených grantů v % z alokace na IP/PRGM (82 974 448 €)
1. Uchovávání evropského kulturního dědictví 58 51
2. Ochrana životního prostředí 16 9
3. Rozvoj lidských zdrojů 37 22
4. Zdravotnictví a péče o dítě 21 14
5. Podpora udržitelného rozvoje 1 1
7. Implementace Schengenského acquis, posilování justice 5 3
  Ostatní (Blokové granty, IP Technická asistence pro NKM a KM) 6 -
Celkem 144 100


Seznam schválených projektů
Reg. číslo Název projektu Detail projektu Kraj realizace
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0005
Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů Ministerstva vnitra a Policie ČR na využívání Schengenského informačního systémuDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0012
Kulturní dědictví VysočinyDetail projektuVysočina
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0013
Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky zámek ŠluknovDetail projektuÚstecký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0014
Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého krajeDetail projektuLiberecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0015
Obnova židovské synagogy - město TurnovDetail projektuLiberecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0016
Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum literatury na MoravěDetail projektuJihomoravský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0017
Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku MikulovDetail projektuJihomoravský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0018
Obnova freskové a štukové výzdoby baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u OlomouceDetail projektuOlomoucký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0019
Obnova a uchování kulturní památky zámek Blansko Detail projektuJihomoravský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0020
Obnova Zámku Pardubice pro zlepšení ochrany muzejních sbírek a prezentace objektuDetail projektuPardubický
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0021
Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v JimlíněDetail projektuÚstecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0022
Rekonstrukce Hlučínského zámkuDetail projektuMoravskoslezský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0023
Městský hrad ÚštěkDetail projektuÚstecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0024
Program uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském krajiDetail projektuZlínský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0025
Bazén pro rehabilitaci a následnou zdravotnickou péči HL Luže KošumberkDetail projektuPardubický
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0026
Obnova areálu Červený Dvůr pro pacienty a veřejnostDetail projektuJihočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0028
HISPRA - Záchrana historických pragensijních a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovnyDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0029
Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíruDetail projektuHl. m. Praha
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0030
Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa - 1. ČástDetail projektuKarlovarský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0031
Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v ŠenověDetail projektuMoravskoslezský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0032
Střední Čechy on-line - IntranetDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0034
Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictvíDetail projektuZlínský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0035
Domov SimeonDetail projektuPardubický
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0036
Pilotní projekt primární protidrogové prevenceDetail projektuÚstecký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0037
Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém krajiDetail projektuKrálovéhradecký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0038
Portálový intranet Ústeckého krajeDetail projektuÚstecký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0039
Revitalizace školních hřišť na území správního obvodu obce VlašimDetail projektuStředočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0040
Brána poznání otevřenaDetail projektuOlomoucký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0041
Projekt Ad fontes. Hl. město Praha-MHMP - Archiv hl. města Prahy Detail projektuHl. m. Praha
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0042
Příbram - modernizace a vybavení základní školy Jiráskovy sady, fáze IDetail projektuStředočeský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0043
Program rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémyDetail projektuJihočeský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0045
Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologiíDetail projektuMoravskoslezský
2. Ochrana životního prostředíCZ0048
Komplexní monitoring stavu přírodního prostřední v Národním parku České ŠvýcarskoDetail projektuÚstecký
2. Ochrana životního prostředíCZ0049
Zkvalitnění metod hodnocení imisní zátěže území ČR částicemi PM10Detail projektuHl. m. Praha
2. Ochrana životního prostředíCZ0051
Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikaci a eutrofizoci půd a vod, návrh další redukceDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0054
Zlepšení péče o movité kulturní dědictví v Plzeňském krajiDetail projektuPlzeňský
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0056
Program e-learningu pro státní zaměstnance v resortu spravedlnostiDetail projektuZlínský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0059
Modernizace škol zřízených Středočeským krajemDetail projektuStředočeský
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0060
Inovace systému na ochranu movitého kulturního dědictví České republikyDetail projektuHl. m. Praha
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0061
Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapaDetail projektuLiberecký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0062
Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská p.č. 991 v Ostravě - PoruběDetail projektuMoravskoslezský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0063
Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská p.č. 1380/1 v Ostravě - PoruběDetail projektuMoravskoslezský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0065
Obnova krovů a střechy Děkanského kostela Proměnění Páně v TábořeDetail projektuJihočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0066
Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 - JilemniceDetail projektuLiberecký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0067
Modernizace 7. ZŠ PříbramDetail projektuStředočeský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0069
Nástavba pavilonu "C" a přístavba evakuačního lůžkového výtahu Detail projektuJihočeský
2. Ochrana životního prostředíCZ0070
Záchrana genofondu jedle bělokoré na území Národního parku České ŠvýcarskoDetail projektuÚstecký
2. Ochrana životního prostředíCZ0071
Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském krajiDetail projektuZlínský
2. Ochrana životního prostředíCZ0072
Záchranné programy pro zvláště chráněné druhyDetail projektuHl. m. Praha
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0073
Vážka Buchlovice - vznik oddělení s kvalifikovanými pracovníky pečující o osoby trpící demencemiDetail projektuZlínský
2. Ochrana životního prostředíCZ0074
Biogeochemický průzkum lesů jako podklad pro dlouhodobé využívání krajiny ČRDetail projektuStředočeský
2. Ochrana životního prostředíCZ0075
Rekonstrukcí pavilonu hrochů v ZOO Ostrava k podpoře alternativních zdrojů energieDetail projektuMoravskoslezský
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0076
Zlepšení boje proti zločineckým strukturámDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0077
DIGIMON - digitalizace a mikrofilmování moravských novinDetail projektuOlomoucký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0078
Rekonstrukce střechy, zateplení fasády včetně výměny oken na ZŠ Frýdecká v Havířově - BludovicíchDetail projektuMoravskoslezský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0079
Rekonstrukce Müllerova domu v TišnověDetail projektuJihomoravský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0080
Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky VelehradDetail projektuZlínský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0081
Obnova zámecké zahrady v Loučné nad DesnouDetail projektuOlomoucký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0083
Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém krajiDetail projektuÚstecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0084
Obnova kulturních hodnot v areálu zámku ChroustoviceDetail projektuPardubický
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0085
Oprava a modernizace školských zařízení regionu OlešnickoDetail projektuJihomoravský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0086
Modernizace střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie VodňanyDetail projektuJihočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0087
Oprava a obnova severního křídla věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v JimlíněDetail projektuÚstecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0088
Hrad Strakonice - obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionuDetail projektuJihočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0089
Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadlaDetail projektuHl. m. Praha
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0090
Modernizace vybavení mateřských škol a jeslí ve ZlíněDetail projektuZlínský
2. Ochrana životního prostředíCZ0091
Monitorování rybích obsádek českých údolních nádržíDetail projektuJihočeský
2. Ochrana životního prostředíCZ0092
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách PříbramskaDetail projektuStředočeský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0093
Modernizace Střelskohoštické školy, aneb "Malí velcí dohromady" cesta k integraci mateřské a základní školyDetail projektuJihočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0094
Obnova městské památkové rezervace v JičíněDetail projektuKrálovéhradecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0095
Hrad Loket - Objekt rotundy a část křídla Dolní baštyDetail projektuKarlovarský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0096
Studijní depozitář mobiliárních fondů hradů a zámkůDetail projektuPlzeňský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0097
Rekonstrukce areálu kostela sv. Martina v Bohušově na OsoblažskuDetail projektuMoravskoslezský
2. Ochrana životního prostředíCZ0098
Operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodněDetail projektuJihočeský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0099
Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětíDetail projektuOlomoucký
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0100
Monogenní diabetes u dětí: od genetiky k léčběDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0101
Vnitřní opravy a restaurování katedrály v OlomouciDetail projektuOlomoucký
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0102
Prevence šíření, diagnostika a léčba plicní a mimoplicní tuberkulózy vyvolané citlivými a rezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis komplex v ČRDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0104
Obnova kulturního dědictví v JihlavěDetail projektuVysočina
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0105
Rekonstrukce kostelů v Bzenci a SyrovíněDetail projektuJihomoravský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0106
Telč - rehabilitace bývalého jezuitského areálu - středoevropské centrum pro kulturní dědictvíDetail projektuVysočina
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0107
Rekonstrukce a rozšíření hřiště pro ZŠ v RapotíněDetail projektuOlomoucký
2. Ochrana životního prostředíCZ0108
Informační systém ve vodním hospodářstvíDetail projektuKrálovéhradecký
5. Podpora udržitelného rozvojeCZ0109
Cesta k udržitelnému rozvoji VsetínskaDetail projektuZlínský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0110
Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozenceDetail projektuHl. m. Praha
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0111
Centrum neurointenzivní péče o děti se specifickými problémyDetail projektuÚstecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0112
Karel Škréta (1610-1674): doba a díloDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0113
Kubismus na venkověDetail projektuStředočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0114
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u ŠumperkaDetail projektuOlomoucký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0115
Modernizace základní školy v ChotěšověDetail projektuPlzeňský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0116
Inovace laboratoří pokročilých separačních metod pro celoživotní vzděláváníDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0117
Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu v ČecháchDetail projektuLiberecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0118
Obnova expozice HusitéDetail projektuJihočeský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0119
Systematická prevence užívání drog u adolescentů prostřednictvím krátké intervence lékaře pro děi a dorost: intervenční projekt s evaluací efektuDetail projektuHl. m. Praha
2. Ochrana životního prostředíCZ0121
Zavádění ekologicky šetrného lesního hospodářství podle Českého standardu FSCDetail projektuJihomoravský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0122
Metabolické diagnostické centrumDetail projektuHl. m. Praha
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0123
Výskyt metabolického syndromu - jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou dětské obezityDetail projektuHl. m. Praha
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0124
Upřesnění indikací chirurgické léčby pohybového aparátu u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou (DMO) v podmínkách laboratoře chůzeDetail projektuJihomoravský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0126
Perspektis 21 - Obnovitelné zdroje - perspektiva pro 21. stoletíDetail projektuHl. m. Praha
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0127
Sekvenční charakterizace vybraných bakteriálních agens působících závažná onemocnění v ČRDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0128
Rekonstrukce vybraných sakrálních památek regionu Český ZápadDetail projektuPlzeňský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0129
Modernizace mateřských škol v městském obvodu Plzeň 4Detail projektuPlzeňský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0130
Optimalizace léčby syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnostiDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0131
Kostel a sloup Nejsvětější Trojice ve ValčiDetail projektuKarlovarský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0133
Záchrana varhan v kostele Nejsvětějšího Salvátora v PrazeDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0134
Centrum Dušana Samo Jurkoviče v BrněDetail projektuJihomoravský
2. Ochrana životního prostředíCZ0135
Monitoring chloru v lesním ekosystému - jeho koloběh a účinkyDetail projektuHl. m. Praha
2. Ochrana životního prostředíCZ0136
Monitoring trendů v přenosu znečišťujících látek přes  státní hranice ČR s užitím nové monitorovací sítě na hřebenech hor a identifikace zdrojů prachových částic pomocí netradičních izotopůDetail projektuHl. m. Praha
2. Ochrana životního prostředíCZ0138
Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského krajeDetail projektuMoravskoslezský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0140
Druhá etapa rekonstrukce chrámu U SalvátoraDetail projektuHl. m. Praha
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0141
Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra ve FN BohuniceDetail projektuJihomoravský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0142
Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěžíDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0144
Revitalizace a úpravy zámeckého parku Šluknov Detail projektuÚstecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0145
Obnova interiéru chrámu Zvěstování Panny Marie ve ŠternberkuDetail projektuOlomoucký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0146
Modernizace a vybavení Základní umělecké školy BystréDetail projektuPardubický
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0147
Modernizace MŠ Na Sadech pro zlepšení předškolní péčeDetail projektuJihočeský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0148
Státní zámek Sychrov - oprava oranžérieDetail projektuLiberecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0149
Tóny baroka - záchrana varhan a výzdoby kostelaDetail projektuJihomoravský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0150
Přestavba operačního sáluDetail projektuHl. m. Praha
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0151
Zlepšení vnitřního prostředí základní školyDetail projektuMoravskoslezský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0152
Rehabilitace Biskupského gymnázia v Krupce - I. etapa - Dokončení rekonstrukce základní školyDetail projektuÚstecký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0153
Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města KunoviceDetail projektuZlínský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0154
Rozvoj péče o děti a mládež v Psychiatrické léčebně BohniceDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0155
Hradní muzeum Český KrumlovDetail projektuJihočeský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0156
Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínuDetail projektuMoravskoslezský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0158
Obnova vstupní budovy včetně nádvoří v areálu NKP Dolu Michal v MichálkovicíchDetail projektuMoravskoslezský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0159
Obnova poutního areálu Chlum sv. MaříDetail projektuKarlovarský
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0160
Rekonstrukce gotické kaple sv. Jiří v Litovli a jejího mobiliářeDetail projektuOlomoucký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0161
Rekonstrukce Strahovské knihovny - restaurování Filosofického sáluDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0162
Areál v Žirči u Dvora Králové nad Labem – vytvoření prostoru pro setkávání zdravých a nemocnýchDetail projektuKrálovéhradecký
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0163
Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerieDetail projektuHl. m. Praha
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0164
Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr.M.Horákové a MŠ OlomoucDetail projektuOlomoucký
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0166
Podmínky pro rozvoj talentů - rozšíření výukových prostor a modernizace školy obnovou divadelního sáluDetail projektuHl. m. Praha
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0167
Zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacientyDetail projektuJihočeský
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0168
Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemiDetail projektuHl. m. Praha
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0169
Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v LužiDetail projektuPardubický
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0171
Rekonstrukce a vybavení budovy MŠ areálu ZŠ T. G. Masaryka a MŠ HovoranyDetail projektuJihomoravský
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0172
Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné - Novém MěstěDetail projektuMoravskoslezský

Aktualizováno ke dni 1. 2. 2010

Zpracováno exkluzivně pro Ministerstvo financí České republiky