Seznam schválených projektů
Reg. číslo Název projektu Detail projektu
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0030
Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa - 1. ČástDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0095
Hrad Loket - Objekt rotundy a část křídla Dolní baštyDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0131
Kostel a sloup Nejsvětější Trojice ve ValčiDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0159
Obnova poutního areálu Chlum sv. MaříDetail projektu

Ostatní schválené projekty