Seznam schválených projektů
Reg. číslo Název projektu Detail projektu
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0005
Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů Ministerstva vnitra a Policie ČR na využívání Schengenského informačního systémuDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0028
HISPRA - Záchrana historických pragensijních a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovnyDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0029
Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíruDetail projektu
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0032
Střední Čechy on-line - IntranetDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0041
Projekt Ad fontes. Hl. město Praha-MHMP - Archiv hl. města Prahy Detail projektu
2. Ochrana životního prostředíCZ0049
Zkvalitnění metod hodnocení imisní zátěže území ČR částicemi PM10Detail projektu
2. Ochrana životního prostředíCZ0051
Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikaci a eutrofizoci půd a vod, návrh další redukceDetail projektu
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0060
Inovace systému na ochranu movitého kulturního dědictví České republikyDetail projektu
2. Ochrana životního prostředíCZ0072
Záchranné programy pro zvláště chráněné druhyDetail projektu
7. Posilování Schengelského acquis, posilování justiceCZ0076
Zlepšení boje proti zločineckým strukturámDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0089
Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadlaDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0100
Monogenní diabetes u dětí: od genetiky k léčběDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0102
Prevence šíření, diagnostika a léčba plicní a mimoplicní tuberkulózy vyvolané citlivými a rezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis komplex v ČRDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0110
Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozenceDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0112
Karel Škréta (1610-1674): doba a díloDetail projektu
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0116
Inovace laboratoří pokročilých separačních metod pro celoživotní vzděláváníDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0119
Systematická prevence užívání drog u adolescentů prostřednictvím krátké intervence lékaře pro děi a dorost: intervenční projekt s evaluací efektuDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0122
Metabolické diagnostické centrumDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0123
Výskyt metabolického syndromu - jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou dětské obezityDetail projektu
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0126
Perspektis 21 - Obnovitelné zdroje - perspektiva pro 21. stoletíDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0127
Sekvenční charakterizace vybraných bakteriálních agens působících závažná onemocnění v ČRDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0130
Optimalizace léčby syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnostiDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0133
Záchrana varhan v kostele Nejsvětějšího Salvátora v PrazeDetail projektu
2. Ochrana životního prostředíCZ0135
Monitoring chloru v lesním ekosystému - jeho koloběh a účinkyDetail projektu
2. Ochrana životního prostředíCZ0136
Monitoring trendů v přenosu znečišťujících látek přes  státní hranice ČR s užitím nové monitorovací sítě na hřebenech hor a identifikace zdrojů prachových částic pomocí netradičních izotopůDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0140
Druhá etapa rekonstrukce chrámu U SalvátoraDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0142
Centrum kompletní péče pro děti s perinatální zátěžíDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0150
Přestavba operačního sáluDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0154
Rozvoj péče o děti a mládež v Psychiatrické léčebně BohniceDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0161
Rekonstrukce Strahovské knihovny - restaurování Filosofického sáluDetail projektu
1. Uchovávání evropského kulturního dědictvíCZ0163
Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerieDetail projektu
3. Rozvoj lidských zdrojůCZ0166
Podmínky pro rozvoj talentů - rozšíření výukových prostor a modernizace školy obnovou divadelního sáluDetail projektu
4. Zdravotnictví a péče o dítěCZ0168
Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemiDetail projektu

Ostatní schválené projekty