<<< zpět (back)
CZ0015 Priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví / Priority 1 - Conservation of the European cultural heritage
Název projektu Obnova židovské synagogy - město Turnov
Project Title Restoration of the Jewish Synagogue in Turnov
Žadatel Město Turnov Místo realizace
Place of implementation
Turnov
Applicant The Town of Turnov
Datum schválení
Date of approval
29. 9. 2006 Udělený grant
Grant awarded
280 010 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Synagoga v Turnově patří mezi významné židovské památky v regionu. V roce 2008 byla dokončena komplexní rekonstrukce synagogy včetně restaurování vnitřní výzdoby a sochy Golema. V synagoze je zřízena stálá výstava, slouží jako vzdělávací a kulturní centrum a budou zde také instalovány krátkodobé výstavy.
Referenční obrázek - Obnova židovské synagogy - město Turnov
Project Description:
The Synagogue in Turnov is one of the most significant Jewish monuments in the region. The comprehensive restoration of the synagogue was completed in 2008, including the interior decorations and a statue of the Golem. The synagogue, in which a permanent exhibition is installed, serves as an education and cultural centre and as a space for temporary exhibitions.