<<< zpět (back)
CZ0148 Priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví / Priority 1 - Conservation of the European cultural heritage
Název projektu Státní zámek Sychrov - oprava oranžérie
Project Title Sychrov State Castle – Orangery Restoration
Žadatel Národní památkový ústav Místo realizace
Place of implementation
Sychrov
Applicant National Heritage Institute
Datum schválení
Date of approval
27. 2. 2009 Udělený grant
Grant awarded
422 656 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
V rámci projektu bude zajištěna celková oprava a stavební úpravy bývalé oranžérie zámku Sychrov, významné národní kulturní památky. Obnovená oranžérie bude využívána návštěvníky areálu zámku a širokou veřejností v rámci neziskových kulturních a vzdělávacích akcí.
Referenční obrázek - Státní zámek Sychrov - oprava oranžérie
Project Description:
The project will solve the general repair and structural alterations of the former orangery of the Castle Sychrov which is the national cultural monument. The renovated orangery will be used by the visitors of the castle and wide public within the scope of non-profit cultural and educational events.