<<< zpět (back)
>
CZ0061 Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů / Priority 3 - Human Resource Development
Název projektu Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa
Project Title Revitalisation of School Playgrounds and their Equipment in Liberec Region – 2nd Phase
Žadatel Liberecký kraj Místo realizace
Place of implementation
Liberecký kraj (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Turnov)
Applicant Liberec Region
Datum schválení
Date of approval
13. 6. 2008 Udělený grant
Grant awarded
357 882 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci dětských hřišť ve 27 vybraných mateřských školách 4 měst Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Jilemnice a Turnov). Budou instalovány nové herní prvky, které plně odpovídají bezpečnostním a hygienickým podmínkám. Rovněž budou upraveny povrchy, které slouží jako doskočiště. Výsledkem projektu bude zvýšení bezpečnosti a snížení rizika úrazů dětí.
Referenční obrázek - Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa
Project Description:
The project concerns the reconstruction of 27 selected nursery school playgrounds in 4 towns in Liberec Region (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Jilemnice and Turnov). New playground equipment compliant with safety and hygiene regulations will be installed and surfaces on which children might fall will be modified. As a result, the project will increase child safety and lower the risk of injury.