<<< zpět (back)
CZ0014 Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů / Priority 3 - Human Resource Development
Název projektu Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje
Project Title Revitalization of School Playgrounds and their Equipment in the Liberec Region
Žadatel Liberecký kraj Místo realizace
Place of implementation
Liberecký kraj
Applicant Liberec Region
Datum schválení
Date of approval
28. 9. 2006 Udělený grant
Grant awarded
295 773 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Cílem projektu byla rekonstrukce 18 dětských hřišť u dětských domovů a mateřských škol na území Libereckého kraje. Všechna hřiště prošla bezpečnostně stavebními úpravami a byla vybavena moderními herními prvky. Kromě zlepšení technického stavu hřišť projekt přispěl rovněž k zajištění adekvátní nabídky v oblasti volného času a času stráveného ve školách.
Referenční obrázek - Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje
Project Description:
The goal of the project was to reconstruct 18 playgrounds at children’s homes and nursery schools in the Liberec Region. All these playgrounds underwent structural adjustments for safety reasons and were furnished with modern playground equipment. In addition to the improved state of the playgrounds, the project also increased the number of activities available for children in their free time and during school.