<<< zpět (back)
CZ0066 Priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví / Priority 1 - Conservation of the European cultural heritage
Název projektu Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 - Jilemnice
Project Title Museum Exposition in Cultural Monument House No. 1 in Jilemnice
Žadatel Město Jilemnice Místo realizace
Place of implementation
Jilemnice
Applicant The Town of Jilemnice
Datum schválení
Date of approval
7. 4. 2008 Udělený grant
Grant awarded
927 189 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Objekt č.1 v Jilemnici je součástí zámeckého areálu, zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Z grantu bude provedena rekonstrukce objektu, následně bude využit pro muzejní expozice Krkonošského muzea a vytvoření multifunkčního sálu pro společenské akce.
Referenční obrázek - Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 - Jilemnice
Project Description:
Building number 1 in Jilemnice is situated in the grounds of a chateau, which is a designated cultural monument. The grant will be used for the reconstruction of the building, the subsequent installation of an exhibition of the Krkonoše Museum, and the creation of a multi-purpose hall for community activities.