<<< zpět (back)
CZ0117 Priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví / Priority 1 - Conservation of the European cultural heritage
Název projektu Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu v Čechách
Project Title Reconstruction of the Historic Town Hall in Frýdlant
Žadatel Město Frýdlant Místo realizace
Place of implementation
Frýdlant v Čechách
Applicant The Town of Frýdlant
Datum schválení
Date of approval
1. 9. 2008 Udělený grant
Grant awarded
349 876 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Cílem projektu je obnova kulturní památky – pseudorenesanční budovy radnice ve Frýdlantu v Čechách, která je jednou z nejvýraznějších dominant města, a vytvoření podmínek pro nové využití objektu. Po nezbytných stavebních opravách bude zpřístupněna radniční věž, zřízena historická knihovna/badatelna a bude upraveno nádvoří radnice, aby se zde mohly pořádat společenské a kulturní akce.
Referenční obrázek - Rekonstrukce historické radnice ve Frýdlantu v Čechách
Project Description:
The project concerns the restoration of a cultural monument - the Neo-Renaissance town hall in Frýdlant, by far the most dominant feature in the town – and adapting it for new uses. After the necessary structural modifications, the building’s tower will be opened to the public, a library for historical research established, and the courtyard adapted to allow for social and cultural events.