Zvolte si oblast:

Pokyn NKM pro způsobilé výdaje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Národní kontaktní místo vydává Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021. Pokyn upravuje pravidla způsobilosti výdajů pro příjemce prostředků z FM EHP/Norska 2014-2021. Pokyn se dále zabývá základními pravidly a principy a jako takový nemusí být proto vyčerpávající. V případech a situacích neupravených tímto pokynem se postupuje individuálně na základě konzultace příjemce prostředků s Národním kontaktním místem (pro programy, Fond pro bilaterální vztahy a Technickou asistenci) nebo na základě konzultace konečného příjemce se zprostředkovatelem programu (pro projekty/iniciativy).

Dokumenty ke stažení