Zvolte si oblast:

Pacientský hub

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 1. 2021
  • Upraveny webové a FB stránky

Fakta o projektu:
Pacientský hub
Konečný příjemce: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Partneři projektu z donorských států: Norwegian Rheumatism Association (NRF)
Název programu: Zdraví
Číslo projektu: ZD-PDP3-001
Cílová skupina: 1.  Zástupci a členové pacientských organizací
2.  Pacienti
3.  Veřejnost
Fáze realizace projektu: V realizaci (1.3.2020 - 31.12.2023)
Výše grantu: 24 225 000 Kč
Místo realizace projektu: Praha
Webové stránky: www.pacientskyhub.cz
Sociální sítě: www.facebook.com/pacientskyhub/ 

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je posílení a profesionalizace pacientských organizací tak, aby mohly stabilně poskytovat nenahraditelné služby svým členům – pacientům a aby byly v oblas-ti zdravotnictví schopni účastnit se procesů a přinášet podněty a zpětnou vazbu přímo od samotných uživatelů péče. K tomu bude sloužit unikátní prostor Pacientského hubu.

Pacientský hub, který vznikne v pražských Vršovicích, bude otevřen nejen pacientům a členům pacientských organizací, ale i veřejnosti v druhé polovině roku 2020. Bezbariérový a technicky vybavený prostor bude sloužit pro vzdělávání, sdílení know-how a zkušeností nebo rovněž jako pracovní zázemí pro pacienty a pacientské organizace.

Norským partnerem projektu je Norwegian Rheumatism Association, která přispěje především v podobě konzultací v rámci vývoje portálu, při přípravě workshopů a vzdělávání pro pacientské organizace a sdílení know how v oblasti fungování profesionálních pacientských organizací.

Funkce Pacientského hubu:

  1. Prostor pro vzdělávání a školení pacientských organizací i jednotlivých pacientů (konference, školení, přednášky atd.).
  2. Webový portál se snadno dostupnými informacemi pro všechny. Portál bude obsahovat aktuální informace o činnosti HUBu, e-learning (vzdělávací materiály, webináře apod.), videozáznamy pořízené z akcí (podcasty, znakový jazyk apod.). Díky CRM systému (customer relationship management) bude možné lépe cílit na jednotlivé pacienty i pacientské organizace (newsletter, pozvánky na akce atd.)
  3. Prostor pro setkávání a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi pacientskými organizacemi navzájem a dalšími aktéry v oblasti zdravotní péče (neziskové organizace, vývojáři aplikací, medici, lékaři, akademici atd.)