Zvolte si oblast:

Zákaldní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Název programu Vzdělávání
Základní informace
Výše grantu 6 500 000 EUR
Spolufinancování programu 1 147 059 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Dům zahraniční spolupráce

Kontaktní osoba Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Vlastimil Vaněk
Tel.: +420 257 044 593
E-mail: vlastimil.vanek@mfcr.cz
Partner programu
Partner programu z donorského státu The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU)
National Agency for International Education Affairs (AIBA)
Cíl programu Zvýšená úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny
Programová oblast Vzdělávání, stipendia, odborné vzdělávání a příprava a podnikavost mladých lidí
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.